Privacy disclaimer

Alle informatie op deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Convento vof.
Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Convento vof en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Convento vof, Klein Begijnhof 27, 3000 Leuven. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan.
Convento vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
Convento en haar informatie-aanbieders garanderen niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Convento vof is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Convento vof is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in België, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.
Convento vof respecteert de privacy van zijn klanten. Alle consumentenbestanden die Convento vof opbouwt voor zijn marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Bij betwistingen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

Add your tasting

Add your own winetastings here, for free.

Add your tasting