Wijnbouwer Jaap van Rennes postuum ereburger van Riemst

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst gaat aan de gemeenteraad voorstellen om postuum het ereburgerschap toe te kennen aan Jaap van Rennes, de in 2019 overleden eigenaar van het Wijnkasteel Genoelselderen. Dat bericht Het Belang van Limburg.

"Het ereburgerschap is een titel die uitzonderlijk wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich voor de Riemstse gemeenschap op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt of op maatschappelijk gebied een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De titel wordt maximaal één keer per drie jaar toegekend", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).
"Jaap van Rennes heeft de wijnbouw in België in een cruciale stroomversnelling gebracht en als stichter van het Wijnkasteel Genoelselderen en bezieler van startende wijnbouwers heeft hij de Belgische wijn letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Intussen is het prachtige wijnkasteel met duizenden bezoekers jaarlijks, één van de belangrijkste toeristische troeven van Riemst."