Nature-studie: klimaatverandering maakt 70% van wijnregio’s ongeschikt

Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Reviews Earth & Environment,  zou tot 70% van de wijnproducerende regio’s in de wereld ongeschikt kunnen worden voor de druiventeelt als de opwarming van de aarde meer dan 2°C bedraagt.

Onderzoekers waarschuwden dat beroemde wijngebieden in Californië, Spanje, Italië, Frankrijk en Griekenland zouden kunnen verdwijnen als de planeet de drempel van 2°C overschrijdt. Ze kwamen tot deze conclusie na het bestuderen van meer dan 200 onderzoeken naar de gevolgen van klimaatverandering voor de druivenproductie.

"Concreet zou 29% te extreme klimaatomstandigheden kunnen ervaren, waardoor de productie van premium wijn wordt verhinderd, terwijl de toekomst van de resterende 41% zal afhangen van de haalbaarheid van effectieve aanpassingsmaatregelen", zo luidt het in de studie.

Volgens EU-gegevens lag de gemiddelde temperatuur op aarde in de twaalf maanden tot en met januari 2024 1,52°C boven het tijdperk van vóór de industriële revolutie. Dit leidde tot verzengende hittegolven, buitengewone droogte en dodelijke stormen. Het had ook een grote impact op de wijnproductie, aangezien de opbrengsten daalden tot het laagste niveau sinds 1961. De Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijn (OIV) schreef de lage productieniveaus toe aan slecht weer, waaronder vorst, zware regenval en droogte.

In 2015 ondertekenden in totaal 196 landen de Overeenkomst van Parijs uit 2015 in een poging de negatieve gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Hun gezamenlijke doel is ervoor te zorgen dat de mondiale temperatuur niet meer dan 2°C boven het pre-industriële niveau stijgt.

Volgens het Internationaal Energieagentschap is de mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2023 echter met 1,1% op jaarbasis gestegen. Ondertussen bleek uit een rapport uit 2023 van het VN-milieuprogramma dat de wereld deze eeuw op koers ligt voor een opwarming van 2,9°C als het huidige beleid wordt gehandhaafd. Dat zou slecht nieuws kunnen betekenen voor producenten in Californië, Frankrijk, Barossa, Stellenbosch, Mendoza en vele andere regio’s.

Zes onderzoekers van de Universiteit van Bordeaux en één van de Universiteit van Bourgogne analyseerden de potentiële gevolgen van stijgende temperaturen. Ze segmenteerden elk continent en zijn wijnproducerende gebieden in macroregio's die werden gedefinieerd door specifieke klimaatgestuurde omstandigheden. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat er "een substantieel risico bestaat op ongeschiktheid voor 49% tot 70% van de bestaande wijnregio’s".

Andere zijde van de medaille

Aan de andere kant zei het rapport dat de opwarming van de aarde de druiventeelt gemakkelijker zou kunnen maken in regio's als Groot-Brittannië, Noord-Frankrijk, de staat Washington, Oregon en Tasmanië.

"Op wereldschaal zou ongeveer 25% van de huidige wijnregio’s kunnen profiteren van een temperatuurstijging van maximaal 2°C, en ongeveer 26% zal waarschijnlijk hun huidige geschiktheid behouden met de juiste beheerpraktijken", aldus de vorsers. "Dit impliceert dat een opwarming van de aarde onder de 2°C als een veilige drempel kan worden beschouwd voor meer dan de helft van de traditionele wijngaarden".

Foto S.G.