Franse regering trekt 200 miljoen euro uit om overtollige wijn te vernietigen

De Franse regering zal 200 miljoen euro besteden aan het vernietigen van overtollige wijn in een poging de prijzen op te krikken en producenten die in moeilijkheden verkeren te steunen. Minister van Landbouw Marc Fesneau zei dat het geld “bedoeld is om het instorten van de prijzen te stoppen en om wijnmakers weer inkomsten aan te bieden”.

 

Hij waarschuwde echter dat de sector "naar de toekomst moet kijken, moet nadenken over veranderingen bij de consument en zich moet aanpassen".

De vraag naar wijn is gedaald in tijden van hoge inflatie, hoge kosten en veranderingen in levensstijl na de Covid-19-pandemie. Dat heeft geleid tot een overschot aan wijn, wat uiteraard de prijzen drukt. Sommige wijndrinkers verwelkomen misschien een prijsdaling in een tijd waarin de gezinsbudgetten onder druk staan, maar bij de wijnmakers leidden de veranderingen tot grote financiële problemen waardoor de gezondheid van de sector in gevaar komt.

In december marcheerde een grote groep wijnmakers door de straten van Bordeaux om hun precaire financiële positie te benadrukken en op te roepen tot staatssteun voor het rooien van wijnstokken. De CIVB, een branchevereniging die producenten in de regio vertegenwoordigt, onthulde dat één op de drie wijnmakers momenteel in financiële problemen verkeert.

Producenten in het hele land bevinden zich in een soortgelijke situatie. Jean-Philippe Granier, de technisch directeur van de Languedoc AOC, meldde dat de regio te veel produceert en dat de verkoopprijs onder de productiekosten is gezakt, wat betekent dat de wijnbouwers nu met verlies werken.

In reactie op verzoeken om hulp heeft de Europese Unie eerder dit jaar 160 miljoen euro toegezegd om wijngaarden in Frankrijk te rooien.

Daaruit bleek dat de wijnconsumptie in Frankrijk met naar schatting 15% is gedaald, in Spanje met 10%, in Italië met 7%, in Duitsland met 22% en in Portugal met 34%. Tegelijkertijd steeg de wijnproductie globaal met 4%, wat leidde tot een overaanbod.

In juni kondigde het Franse ministerie van Landbouw 57 miljoen euro aan steun aan om producenten te helpen 9.500 ha in de regio Bordeaux te rooien. Het ministerie heeft nu 200 miljoen euro extra vrijgemaakt om overtollige wijn om te zetten in producten zoals bio-ethanol, parfum of hydroalcoholische gel, waardoor de voorraad zal afnemen.