Belgische wijnproductie 2021 laagste van voorbije vier jaar

De wijnproductie in België nam in 2021 sterk af ten opzichte van het jaar ervoor, vooral door de slechte weersomstandigheden. Het late vriesweer in de lente, een natte en kille zomer en vogelplagen in de nazomer leidden bij veel Belgische wijnboeren tot de slechtste oogst in jaren.

De wijnsector in België groeide de voorbije jaren gestaag en bereikte in 2020 een productie van bijna 2 miljoen liter. 2021 was daarentegen een pak minder succesvol. Dat meldt de FOD Economie in een persbericht.
De productie daalde met 27 % tot in totaal ongeveer 1.350.000 liter. Dat geldt zowel voor rosé (-4 %), witte wijn (-16 %), rode wijn (-51 %) als witte schuimwijn (-33 %). Enkel bij de mousserende rosé bleef de productie stabiel (+1 %).

Grootste daling in Wallonië

In 2020 produceerde Wallonië nog zo’n 10 % meer wijn dan Vlaanderen. Op een totaal van 1.853.034 liter ging het om 1.003.059 liter wijn. Vooral in Henegouwen werd er meer mousserende wijn gemaakt. In 2021 lagen de cijfers anders. Vooral Wallonië had te kampen met een sterke daling in de productie. De Waalse wijnbedrijven incasseerden een daling van 35 % ten opzichte van 2020 (640.332 tegenover 1.003.059 in 2020). De daling van de productie in Vlaanderen was gematigder met 15 % (718.738 tegenover 849.975 in 2020).

Slechte weersomstandigheden

Het late vriesweer in het voorjaar van 2021 is één van de oorzaken van de lagere productie. Dan komt de sapstroom opnieuw op gang en zijn de eerste scheuten zichtbaar. Op dat moment is de plant extra gevoelig voor vorst. De temperaturen gingen in 2021 meerdere malen onder nul en brachten aanzienlijke schade toe. Ook al probeerden de wijnbouwers de gevolgen te beperken door de planten te beschermen en warm te houden.
Niet enkel de vrieskou had nadelige gevolgen. De te sterke zonnestralen in de zomer van 2021 zorgden voor zonnebrand. De druiven raakten beschadigd waardoor ze verschrompelden.

De lange periode van regen en hoge luchtvochtigheid in 2021 was voor veel wijnboeren rampzalig. Die vormt de ideale voedingsbodem voor allerlei schimmels waarvan de meest bekende de echte en de valse meeldauw zijn. Die tast tijdens de bloei de bladeren en later ook de druiven aan. De aangetaste bladeren kunnen daardoor niet meer voor de nodige fotosynthese zorgen waardoor er onvoldoende suikers geproduceerd worden. Dat in combinatie met de schimmel maakt de druiven ongeschikt voor de wijnproductie.

Suzuki-vliegen en everzwijnen

Recent dook in België de suzuki-fruitvlieg op. Die kan een groot deel van de oogst onbruikbaar maken door haar eitjes in de rijpe druiven te leggen waardoor ze van binnen worden aangevreten en er zich in de druif azijnzuur ontwikkeld. Worden die druiven mee geperst, dan bederft dat azijnzuur de smaak. 

Ook wespen zijn een risico. Zij komen af op de druivensuikers die ze in de (bijna) rijpe druiven vinden en beschadigen zo volledige druiventrossen. 

Daarnaast meldden in 2021 verscheidene wijnboeren over het hele land schade veroorzaakt door vogels (spreeuwen). Zij vallen in zwermen de beste druiven aan. Ze worden op afstand gehouden door speciale netten en geluidskanonnen (bijvoorbeeld luidsprekers rondom de druiven waaruit geluid van bijvoorbeeld de sperwer en de slechtvalk wordt afgespeeld of luide knallen die te horen zijn).

Ten slotte blijken ook wilde zwijnen fan van druiven en wijnranken. Door hun vraat- en vernielzucht moeten een aantal wijndomeinen in België zelfs hun volledige wijngaard omheinen.